Aquesta web utilitza cookies per millorar s'experiencia de usuari

close

Hijama - Teràpia amb Ventoses

€48.00
Tax included

El hijama és una teràpia tradicional que se remonta a mils d'anys enrere, utilisada per mantenir sa salut amb s'aplicació de ventoses, trobant escrits que ho demostren a ses civilisacions xinesa i egípcia. Aquesta teràpia també està molt estesa an es països musulmans com a tractament terapèutic.

Sa base del hijama és sa prevenció i és una de ses teràpies més esteses al món per mantenir sa salut, actuant juntament amb una dieta equilibrada i un estil de vida saludable, de manera que el hijama, juntament amb una bona alimentació i exercici saludable contribueixen a prevenir malalties. 

Lloc
Quantity

 

Protocols de seguretat davant es COVID19

¿Qué es Hijama?

El hijama és una tècnica tradicional que se remonta a mils d'anys enrere, utilisada per mantenir sa salut amb s'aplicació de ventoses, trobant escrits que ho demostren a ses civilisacions xinesa i egípcia. Aquesta teràpia també està molt estesa an es països musulmans com a tractament terapèutic.

Sa teràpia amb ventoses consiteix en aplicar ventoses an es cos. Es materials de ses ventoses poden ser molt diferents , encara que ses mes utilisades son ses de vidre o PVC. Se'ls treu s'aire, generant un buit dins seu, que estimula es sistema sanguini i afavoreix sa salut.

Sa base del hijama és sa prevenció i és una de ses teràpies més esteses al món per mantenir sa salut, actuant juntament amb una dieta equilibrada i un estil de vida saludable, de manera que el hijama, juntament amb una bona alimentació i exercici saludable contribueixen a prevenir malalties. 

Oferim servei de ventoses a tota Mallorca. En es desplaçaments a domicili a Mallorca se cobrarà un suplement de 30 € per desplaçaments superiors a 20Km de Palma

Kikai

Specific References

You might also like

Acupuntura

Price €48.00

Acupuntura a Mallorca

S'Acupuntura és una pràctica mil·lenària, indolora i segura, que pretén reequilibrar s'energia de s'organisme a través de sa manipulació de diferents punts des cos. En aquesta tècnica s'usen ses agulles molt primes per estimular punts específics en es cos. Sa majoria d'aquests punts se situen en unes línies anomenades 'meridians'.

A s'Acupuntura sa malaltia no és definida per símptomes ni pes nom d'una malaltia, sinó per desequilibris d'energia, emprant termes com a Insuficiència de Yin o excés de calor en es pulmons.

Es termes xinesos YIN i YANG se refereixen a energies oposades que se complementen una amb s'altra, i es terme Qi o CHI se refereix a s'energia vital.